2. loka, 2017

Soidinvaaran kiviraportti

Taaimmainen kuva on itse fylliittilouhoksesta. Ylhäällä vasemmalla on etelä-Suomessa oleva fylliittitakka, raakaliuskeesta. Alhaalla vasemmalla on takka Kitkan rannalla. Siihen on kerätty kolmen louhoksen kiviä, Soidinvaaran, Laajusvaaran ja jäämistöä Kuivajärven ahon kiveä. Alhaalla oikealla oleva takka ja laatoitus on Soidinvaaran kiveä, eli samaa, jota eduskuntatalon pyöröhallin lattia on.