20. marras, 2019

Lasten oikeuksien päivä !

Me kaikki sukupolvet tarvitsemme toisiamme ! ❤️

Pohtiessani tämän päivän koulua ja vanhempia suhteessa "someen ja mediaan" , olen huolestunut lasten ja jopa vanhempien medialukutaidoista. Nyt peräänkuulutan kouluihin medialukutaito/ sometaito -oppiainetta, joka on porrastettu eri ikäluokille, kuten muutkin oppiaineet.
Vastuuta ei voi yksin jakaa opettajille. Vanhempia ja isovanhempiakin tulee auttaa rakentamaan säikeitä tähän uuteen maailmaan.

Itse olen etuoikeutetussa asemassa oltuani digitalisoitumisen kanssa tekemisissä lähes 40 vuotta. Joudun silti itsekin päivittämään jatkuvasti taitojani, vaikka lähdin opiskelemaan tietokniikkaa jo 1980-luvulla. Olen painiskellut asian kanssa omien lasteni kanssa ja nyt myös lastenlasteni kanssa. Erityisesti some vaatii koko ajan varuillaanoloa. Yhä nuoremmat lapset ovat myös negatiivisille vaikutuksille erittäin alttiita. Olen voinut seurata myös todella hyödyllisiä toimintoja.

Ja olen tullut tietoiseksi, kuinka kaikki vanhemmat eivät jaksa seurata pienten lasten osallistumista pelimaailmaan, joka on tarkoitettu vanhemmille lapsille. Ikärajoitusta ei jakseta tarpeeksi tarkkailla ja rajoittaa. Olen seurannut ja ihaillut tyttäreni nerokkaita otteita omien lastensa kanssa.

Pelit ja videot ovat vaarallisen samanlaisia kuin elävä elämä. Lapset samaistuvat pelimaailmoihin, eivätkä ymmärrä aina, että on vain pelistä kysymys ! Lasten aivojen ja mielen terveen kehityksen varmistamiseksi vanhemmille täytyy saada järjestymään aikaa valvoa lapsia, erityisesti koulun jälkeen !

 

 

"YK:n yleiskokous suositteli jo vuonna 1954, että kaikki maat alkaisivat viettää kansainvälistä lasten päivää. Vuonna 1989, 30 vuotta myöhemmin, vuonna 1989, yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Sopimukseen ovat liittyneet kaikki YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja lukuunottamatta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Kansainvälistä lasten päivää kutsutaan Suomessa myös lapsen oikeuksien päiväksi.

Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuuluksi."