20. syys, 2015

Onnistunut ihmissuhde

"Kypsymistä ihmisenä
sisäistä kasvamista.
Epäitsekästä yhdessäoloa
mutta ei itsensä unohtamista.
Toisen huomioonottamista
mutta ei itsensä uhraamista.
Oman identiteetin säilyttämistä
mutta joustavuutta toisen näkemyksille.
Toisen kunnioittamista/hyväksymistä
ainutkertaisena ihmisenä.
Tasa-arvoisuutta
ajatuksissa, teoissa.
Keskusteluhalua
ristiriitojen selvittämiseksi.
Anteeksiantoa
omien virheiden myöntämistä.
Ennakkoluulottomuutta
halua kohdata aidosti ja
rehellisesti toinen ihminen
ilman rooleja, naamioita.
Arkipäiän kohtaamista
pilvilinnoista luopumista.
Arkipäivän harmoniaa
sopuisaa ystävyyttä
mielipiteiden erilaisuutta.
Elämänkatsomuksen
selkiytymistä
tasapainoa itsensä,
ympäristönsä kanssa.
Tajuamista, että ihmissuhde
vaatii vaalimista.
Sallia toiselle
kasvutilaa.
Saada olla sitä mitä on.
Luottamusta.
Huumorintajua.
Pyrkimistä rauhaan itsensä,
maailman kanssa.
Itsetyytyväisyyden
itsestään selvyyksien
hylkäämistä.
Sillä rakkaus käy mahdolliseksi
vasta silloin kun
ihmiset tulevat sen arvoisiksi.

"

Tuntematon