3. loka, 2017

Taidetta

"Nuoruus on juhla,
mutta vanheneminen
on taidetta.
"

v & S & L & N 2015 0304