3. loka, 2017

Toivo

"Älä toivo enää päivää
jonka ilta jo saapunut on
vaan toivo päivää uutta
- ja nousua auringon."

V 1995 0304