9. loka, 2018

Sokrateen viisautta

"Muutoksen salaisuus on
keskittää kaikki voimasi,
mutta ei vanhan vastustamiseen,
vaan uuden rakentamiseen.

"

Sokrates