Vuotunki Oy:n alueen tehdas- ym. kuvia

Vuotunki Oy aloitti toimintansa vuonna 1961, Jyrkänkoskella, Vuotungin kylässä, Kuusamossa. Veljekset Johan Vilhelm ja Antti Armas Määttä (Vesala) perustivat sahan Jyrkänkoskelle, Kuntijärventien varteen. Määttien omistuksessa sahakompleksi oli vuoteen 1974 saakka, jolloin Kuusamon Osuusmeijeri osti sen osakkeet ja toimitusjohtajan asunnon, Kiveliön. Tässä sahasta alkuun muutamia talvikuvia vuodelta 1972, jolloin tasavallan presidentti myönsi Johan Vilhelm Määtälle talousneuvoksen arvonimen. Lisään kuvia ja niiden tekstejä pikkuhiljaa soveltuvin osin. Tervetulleita ovat tietysti myös lukijoiden kuvat ja kommentit.

...................