Kuusamo 150 ja teollisuus

 

Faktapohjainen "Kuusamo 150  ja  teollisuus" - tietokirja 

* A4 koko, tällä hetkellä n. 300 sivua

* viides kirjani Kuusamon teollisuushistoriasta

* viiden kirjan lahjakotelo mitoitetaan viidennen kirjan mukaan

* julkistamisajankohdaksi on nyt kiinnitetty 2.4.2020

FT ja FM Satu Käsmä aloitti kesällä 2019 kanssani käsikirjoituksen viemisen InDesignin taitto-ohjelmaan. 

Oheinen kuva on ensimmäinen luonnos tulevasta kirjan etukannesta. Kuva on Kai Kuntolan ottama. Takakanteen on alustavasti sovittu puuteollisuuteen liittyvät kuvat.

Ennakkotilaukset: kukovasin@gmail.com tai valma.lamsa@iki.fi

Aiemmin saapuneet ennakkotilaukset on viety luetteloon. Tulemme lähettämään kirjallisen ilmoituksen vielä kaikille joko sähköpostitse tai kirjeitse, jopa mahdollisesti tekstiviestillä.

................

SISÄLTÖÄ: päivitetty 30.12.2019

 

Lukijalle - osio kertoo kirjan syntytaustoja.

Johdanto-osaan olen jaotellut varsinaisten  I - V osien sisällöt ja rajaukset.

Ensimmäinen osio sisältää "Kauan sitten" - tapahtumia, jopa esihistoriaan liittyviä tapahtumia. Kuusamon teollinen historia sai alkunsa vähän Kuusamon kunnan syntymisen jälkeen.

Toinen osio sisältää Kuusamon teollisuuden historiaa, sotien ja myös Kuusamon koskisodankin vaikutusta Kuusamon teollisuuteen.

Kolmas osio sisältää toiminnassaolevien yritysten historiaa ja nykypäivää. Tämä osio sisältää muunmuassa kaivosteollisuuden taustat ja nykyhetket. Tähän osioon on sisällytetty Kuusamon kunnan/kaupungin elinkeinotoimen vaiheita. Mahdollisia uusia energialähteitä on sisällytetty tähän osioon. 

Neljäs osa sisältää eri vuosikymmenten merkittävimmät vaikuttimet yrittäjyyteen ja teollisuuteen Koillismaalla. Hankalimmat niistä ovat olleet 1930-luvun finanssikriisi, toinen maailmansota ja sen lopputulos Kuusamon kannnalta.  Hankalin ja kauaskantoisin vuosikymmen,  1990-luku on tuotu omana osionaan, koska sen merkitys on ollut todella suuri ja sen kauaskantoisimmat seuraukset eivät vielä edes ole tiedossa. Tuolloin on kylvetty maailmanlaajuisesti, kansallisesti ja Kuusamon näkökulmistä niin hyvät kuin huonotkin siemenet tulevaisuuteen. EU-unioniin liittyminen oli viime vuosituhannen kauaskantoisin ratkaisu Suomen kannalta, itsenäistymisen ja toisen maailmansodan jälkeen.

Viidennessä osassa olen tehnyt omia johtopäätöksiä, jotka ovat henkilökohtaisia ja eivät välttämättä perustu kaikilta osin faktoihin - vaan yhden riippumattoman ihmisen näkemykseen.

Lopussa ovat käytetyt lähteet luetteloituna eri muodoissaan.